2021. június 10., csütörtök

2021. május 24., hétfő

Tisztaság és szürkület

 14. Vérköd falva "Védőszent és ördög között is létrejöhet baráti kapocs! Mi vagyunk rá az élő példa, Kurama!"

Vajon jó vagy rossz oldalon áll? 
A halhatatlanság megtörte?
Tényleg sodródik az árral? 
Milyen gaz tetteket követett el a múltban? 
Ártatlan csecsemők pecsételt vadállatokat!
Hát, ennyire unatkozna? 


    

2021. május 20., csütörtök

Méhecskék napja

 

Védjük az állatokat! 

Védjük a természetet! 

Mi tőlünk, (emberektől) függ a világ sorsa!

2021. május 2., vasárnap

Anyák napja alkalmából

"Anyák napján szóljon a dal, 
és legyen bennünk hála,
mert anyuka nélkül nem jöhettünk 
volna e szép világra. 
Anya csak egy van - szól a mondás,
és szomorú, akinek egy sincs, 
Hát köszöntsük minden anyukát, 
a szeretet a legnagyobb kincs."

Halász Judit


2021. április 30., péntek

Mindennapi bonyodalmak I.

 28. Az nevet, aki utoljára nevet

"Lássuk, Sasuke megtagadja-e az anyja kérését!" 

Hiába nőttek fel a gyerekek...
A szülők a háttérből szemmel tartják őket.  

http://aimiika.blogspot.com/p/28-az-nevet-aki-utoljara-nevet.html


2021. április 11., vasárnap

A költészet világ napja

 Kedves olvasóim!Az irodalom mindig is közel állt a szívemhez. 
Hiszen a történetekben, és versekben még a leglehetetlenebb dolgot is megtörténhet. 
Álmodozás. 
Utazás. 
Varázslat. 
Leginkább ezekkel a becses szavakkal tudom leírni a bibliográfiák csodás világát.

Április 11-ke igazán jelentős nap a magyar írók, és költők számára. Tudniillik ezen a napon született József Attila versalkotón, aki ma ünnepelni 84 születésnapját. 
Nem véletlen, hogy a magyar kötészet világnapját is ekkor ünnepeljük.  

E-borongós, tavaszi vasárnapot tegyünk emlékezetessé. - Szőjünk verskoszorút a magyar költők tiszteletére. 

Petőfi Sándor 

Három madár

Három madár van, akit szeretek,
Három madárról mondok éneket. 
Ha oly szép lenne rólok énekem, 
Amily nagyon én őket szeretem,
Amennyi boldogságot, örömet
Ezen madarak nékem szereznek!

Az első madár egy kis cinege,
Nem sérti őt a télnek hidege, 
Nem háborítja őt meg semmi vész, 
Télben, viharban vígan fütyörész, 
Vigan ugrál a száraz ágakon, 
Mint pillangó a virágokon, 
Ugrál, miként a gyermek, gondtalan, 
Jön és megyen, máshol van untalan, 
Alig képes kisérni őt a szem. - 
Kedélyed e cinege, kedvesem!

A második madár a csalogány, 
Elrejtve él a lombok alkonyán, 
Nem látja más ottan s mást ő se' lát,
Kis fészke néki, az egész világ, 
Ebben dalolgat, s ha dalolni kezd, 
Elfojt az alkony mindennémü neszt,
Hogy meg ne háborítsa énekét, 
Hogy gyönyörködjék a föld és az ég, 
Gyönyörködjék e dalban, aminő
Hozzánk csak legszebb álmainkban jő, 
Amelynek minden hangja eltemet 
Egy bánatot és szűl egy örömet, 
Mert mindenik hang egy szent szerelem. - 
Ez a csalogány szíved, kedvesem! 

A harmadik madár egy ifju sas, 
Szárnyának röpte merész és magas, 
A villámokkal egy tanyán lakik, 
S tekintetét fölküldi a napig. 
Nyugodt időben alszik, elvonúl, 
De ha vihar jön és üvölt vadúl, 
Fölébred a sas szendergésiből, 
És a viharnak karjaiba dől, 
És vinni hagyja magát általa, 
Mint viszi a lovast a paripa 
Rémítő bátran, szörnyű sebesen.- 
Ez a sas a te lelked, kedvesem! 

Kedélyed gyermek, szíved asszony és 
A lelked férfi, te csodás, mesés 
Teremtmény! s én valóban nem tudom, 
Mi több: szerelmem vagy csodálatom?

Pest, 1848. augusztus 


   


 
 

2021. április 3., szombat

Piros tojással elkészülni - Locsolókra felkészülni! :)

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok!


"Óh, Tavasz, óh, Húsvét,
Emberek ősi biztatója,
Csak azt szórd szét köztünk:
Állandó a tavaszi óra
S ilyen marad." 

Ady Endre